Sme pripravení ponúknuť Vám omnoho viac,
než obvyklé exekútorské služby.


Exekútor je osobou štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť). Za podmienok stanovených zákonom môže exekútor vykonávať aj ďalšiu činnosť. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti

>> Viac informácií o našom exekútorskom úrade
  • Máte pohľadávky? Vymôžeme ich.
  • Ste dlžníkom v našej exekúcii? Ihneď sa k nám dostavte. Ušetríte tým peniaze.
  • Ste účastníkom exekučného konania? Kedykoľvek nás kontaktujte.