"Pacta sunt servanda."

Profil Exekútorského úradu


Exekútorský úrad sa zaoberá výkonom exekučnej činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ako aj vykonávaním ďalšej činnosti umožnenej súdnemu exekútorovi týmto zákonom. Exekútroský úrad JUDr. Miroslav Friga funguje už od roku 1997, s výkonom exekúcií má bohaté skúsenosti.

Exekútorský úrad v súčasnosti zamestnáva 5 zamestnancov s niekoľkoročnými skúsenosťami vo výkone činnosti podľa Exekučného poriadku, vrátane dvoch právnikov s ukončeným vzdelaním druhého stupňa v odbore právo.

exekutorsky-urad-judr-miroslav-friga-1

exekutorsky-urad-judr-miroslav-friga-2

Prečo zveriť vaše pohľadávky nášmu úradu?

- zamestnanci exekútora kontaktujú dlžníkov aj telefonicky a formou SMS, čo prispieva k vyššej vymožiteľnosti pohľadávok
- osobné výjazdy za dlžníkmi sú samozrejmosťou, čo tiež zvyšuje vymožiteľnosť
- exekučný softvér na mieru nám odľahčuje administratívu, môžeme sa naplno venovať samotnému vymáhaniu
- vášho zodpovedného zamestnanca informujeme o podstatných skutočnostiach elektronicky
- dôverujú nám banky, poisťovne, leasingové, splátkové, úverové a nadnárodné spoločnosti
- vymožené prostriedky zasielame bezodkladne na účet klienta
- poradenstvo v otázkach exekúcie poskytujeme zadarmo

Máte otázky?


Využite možnosť kontaktovať nás prostredníctvom Vami preferovanej formy.
Sme tu pre Vás.

Kontaktujte nás