Ako postupovať, keď chcem pohľadávku splácať?


Upozornenie:

Splácanie pohľadávky Vám na rozdiel od jednorázovej úhrady znemožní znášať zníženú odmenu exekútora o 50 %.

Úhrada bankovým prevodom je zrealizovaná až pripísaním prostriedkov na účet exekútora, nie zadaním prevodu v banke (obdobne to platí aj pri platbe poštovou poukážkou).

V prípade ak nie ste schopný naraz uhradiť celú dlžnú sumu je splácanie vymáhanej pohľadávky v pravidelných splátkach vhodnou alternatívou. Pamätajte však na to, že výška splátky musí byť primeraná vymáhanej povinnosti.

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

Žiadosť povinného o uzavretie dohody o splácaní dlhu

Vyplnenú žiadosť zašlite na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom. Následne súdny exekútor požiada oprávneného o súhlas s uzavretím dohody o splatení vymáhanej pohľadávky.

Chcete overiť, či evidujeme Vašu uhradu?


Prostredníctvom všeobecného kontaktného formulára nám napíšte podrobnosti, a my Vým na základe toho poskytneme potrebné informácie.

Kontaktujte nás