Povinnosti povinného


1) Splniť povinnosť ktorú mu ukladá rozhodnutie
Ide o základnú povinnosť povinného.
2) Podať exekútorovi pravdivé vyhlásenie o majetku
Exekútor môže vyzvať povinného na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí exekútorovi odpovedať do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.
3) Dostaviť sa do úradu súdneho exekútora
Exekútor môže predvolať povinného. Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa povinný na predvolanie opakovane nedostavil pred exekútora.

Máte otázky?


Využite možnosť kontaktovať nás prostredníctvom Vami preferovanej formy.
Sme tu pre Vás.

Kontaktujte nás