Platenie výživného je významnou zákonnou povinnosťou podľa zákona o rodine.


Výživné na maloleté dieťa má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Návrhy na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky na výživnom sa vybavujú prednostne.

Žiadosť o udelenie poverenia pre vymoženie pohľadávky na výživnom je oslobodená od súdneho poplatku.

Platiteľom preddavku na trovy exekúcie, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom je súd.

Exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom (neprevyšujúcej 2000 EUR) sa nepovažuje za drobnú exekúciu.

Vymáhanie pohľadávky na výživnom Exekučný poriadok favorizuje vo viacerých rovinách.

Ide napríklad aj o rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov a spôsob výpočtu zrážok.

Tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu môže exekútor vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy oprávneného podľa zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.

Nenašli ste na tomto mieste potrebné informácie?


Neváhajte nás kontaktovať.
Špecialisti z nášho úradu sú pripravení poskytnúť Vám informácie, ktoré potrebujete.

Kontaktujte nás