Dražby

Náš exekútorský úrad vykonáva dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľností podľa ustanovení Exekučného poriadku. Dražba je prístupná verejnosti. Dražiť môže ktorýkoľvek právny subjekt s výnimkami ustanovenými v zákone.


Dražby hnuteľných vecí

Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.


Dražby nehnuteľností

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa zákona, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. Ohľadne podrobností nás kontaktujte telefonicky.Aktuálne dražby:-momentálne neprebiehajú žiadne dražby

Máte otázky?


Využite možnosť kontaktovať nás prostredníctvom Vami preferovanej formy.
Sme tu pre Vás.

Kontaktujte nás