Postavenie exekútora


Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.

Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Máte otázky?


Využite možnosť kontaktovať nás prostredníctvom Vami preferovanej formy.
Sme tu pre Vás.

Kontaktujte nás